top of page

Information inför behandling av BOTOX

 

Botox är ett läkemedel som injiceras i utvalda små muskler främst för att

minimera rynkor och ge huden lyster. Botox kan även användas för att ge

lindring mot huvudvärk och överdriven svettning.

Effekten kommer först efter 2-5 dagar, därefter tar det ända upp till 14 dagar innan du

ser slutresultatet. Hållbarheten av en botoxbehandling är individuell. Full effekt uppnås i

ca 2-3 månader, därefter börjar muskeln ”vakna” gradvis och är vanligen helt rörlig efter

4-6 månader (muskler), 7-9 månader (svettkörtlar).

Är det första gången du gör en botoxbehandling kommer du med största sannolikhet att

uppleva att effekten försvinner något snabbare än för någon som gör en påfyllning.

Förklaringen är att musklerna blir otränade vid kontinuerlig behandling. På enstaka

individer försvinner effekten snabbare. Hållbarheten påverkas av olika faktorer , ex:

ålder, ämnesomsättning, behandlingsdos och livsstil.

Rör inte insticksstället eftersom det finns risk för att bakterier tar sig in och orsakar

infektion. Huden är dock fantastisk och har på bara några timmar skapat ett eget,

naturligt plåster. För att vara på den säkra sidan bör du vänta med make-up i 24 h efter

behandling. Tvätta dig som vanligt på kvällen.

Vänta med träning, bastu och massage i 25 h. Vid fysisk ansträngning och ökad

cirkulation riskerar toxinet migrera och slutresultatet kan bli sämre eller ojämnt.

För bästa behandlingseffekt så är det bra att sova pop rygg den första natten. Dag 5-8

så kan vissa patienter uppleva en tyngdkänsla eller få huvudvärk. Enstaka personer

upplever även viss svullnad i behandlingsområdet. Detta är normalt och förväntat med

både blåmärken och viss svullnad den första tiden. Detta brukar reduceras och vara helt

borts efter några dagar- upp till en vecka efter behandlingen.

Dock kan i enstaka fall tyngdkänsla och svullnad dröja kvar längre, upp till 2-3 veckor.

Eftersom du ej ser resultatet vid behandlingstillfället utan först 10-14 dagar efter så

måste du alltid räkna med att ett återbesök för korrigering kan komma att behövas.

Boka gärna in ett återbesök via vår enkla bokningssajt. Vårt mål är att du ska känna dig

100 % nöjd hos oss och med din behandling. Som stamkund får dessutom du alltid

stamgäst rabatt om du upprepar din behandling inom 3 månader.

Före din behandling med Botox har du möjlighet att få information om hur produkten

fungerar, hur behandlingen går till, eventuella risker och biverkningar samt ett pris på

vad din behandling kommer att kosta.

Botox innehåller en substans-botulinumtoxin typ A- som får musklerna at dra ihop sig.

Denna muskelavslappning är tillfällig och avtar gradvis. Eftersom en nål används kan det

blöda lite från injektionsstället. Vid alla typer av injektioner kan själva sticket ge smärta,

sveda, svullnad och/eller blåmärken.

Vanligtvis uppträder dessa biverkningar inom den första veckan efter injektionerna, är

lindriga till måttliga och varar inte så länge.

Vänd dig genast till din behandlare om du ej fått tydlig information om den

behandling som avses.

bottom of page