top of page

Konsultation 

En bra konsultation är nyckeln till en bra behandling

Det är vanligt att patienter kommer till oss för att få hjälp med ett problem. Oftast har de en idé om vad de vill uppnå, med professionell hjälp och en en gedigen kunskap ger vi råd om vad som skulle vara den bästa behandlingen för varje individuell patient. Vid konsultationen får du råd om vilken/vilka behandlingar som våra specialister rekommenderar för just dig, dina förutsättningar och dina önskemål.

Om du har bestämt dig för att göra en förändring kan det vara det dags att boka tid för en personlig konsultation hos någon av våra certifierade sjuksköterskor, auktoriserade hudterapeuter eller läkare.

Vi på Linné Hudklinik utgår från dina förutsättningar och lyssnar på vad du vill.Vi skapar en långsiktig plan och skapar en behandlingsplan för dig. Vi har både kompetens och resurser. Genom att boka en konsultation får du möjligheten att i lugn och ro ta reda på de bästa möjligheterna för dig.

DERMAPEN.jpg

Hudterapeut

Konsultation kring injektion eller hudTERAPEUT?

För alla injektionsbehandlingar kräver regelverket en konsultation, Se detta som en möjlighet att få det bästa ut av dina behandlingar på Linné Hudklinik. Vi delar upp våra konsultationer mellan hudförbättrande åtgärder (ansiktsbehandlingar, IPL dermapen ) och injektionsbehandlingar (fillers, botox och trådlyft) Vår hudterapeuter arbetar främst med hudförbättrande åtgärder och våra sjuksköterskor och läkare arbetar med injektion. 

Team Linné rekommenderar att su både diskuterar med hudterapeuterna och injektionsbehandlarna kring vad du vill uppnå. Din behandlare kommer att diskutera båda områden med dig, samt fråga kring din personliga hudvård som vi gärna ger dig råd om. Alla frågor är välkomna!

Du kan genomföra din konsultation på plats, något vi alltid rekommenderar. Alla bor inte på Östermalm så vi genomför även E-konsultationer via telefon och Face-Time. Nedan kan du boka konsultation med både hudterapeut och Sjuksköterska.

Vad säger lagen

Eny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Det nya regelverket gäller från och med den 1 juli 2021. Kompletterande bestämmelser till lagen finns i förordningen (2020:367) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Verksamheter som erbjuder dessa behandlingar omfattas förutom av den nya lagen och förordningen även av patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) och patientskadelagen (1996:799) samt vissa bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Därutöver gäller flera av Socialstyrelsens föreskrifter.

Här finns information om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som riktar sig till de verksamheter som erbjuder dessa behandlingar.

Linné Hudklinik genomför konsultationer innan behandling. Du kan vara trygg med att lll personal är certifierad, licenserad och har gedigen utbildning inom sin specialitet. Vi har patientförsäkring via Länsförsäkringar.  

Kunnig personal

Linné Hudklinik genomför konsultationer innan behandling. Du kan vara trygg med att lll personal är certifierad, licenserad och har gedigen utbildning inom sin specialitet. Vi har patientförsäkring via Länsförsäkringar.  

Boka en konsultation med någon av våra erfarna injektionsbehandlare:

Doktor Marian Diaz, 

Sjuksköterska Senem Jernström

Sjuksköterska Emma Brasen

Våra Hudterapeuter

Fanny Linge

Jonna Leganger

bottom of page