top of page

Secret RF - Microneedling med radiofrekvens

Microneedling med radiofrekvens
i Stockholm

Efterfrågan av estetiska icke-kirurgiska ingrepp med liten eller ingen så kallad ”down-time” har under de senaste åren ökat. ”down-time” brukar man kalla perioden efter en behandling då man exempelvis kan vara röd eller svullen i det behandlade området. 

 

Secret RF är en typ av microneedling behandling. Till skillnad från den mer traditionella microneedlingen så kombinerar Secret RF fraktionerad radiofrekvens (RF) med mikronålar. Istället för att påverka hela ytan orsakar mikronålarna termisk skada i dermis i mikroskopiska zoner. Den intakta omgivande vävnaden påskyndar sårläkningsprocessen, minskar återhämtningstiden och resulterar i minimala negativa effekter.

 

Secret RF är en invasiv teknik som innebär att man använder sig av mycket fina steriliserade nålar för att skapa mikroskopiska kontrollerade sår/kanaler på olika förutbestämda djup i dermis, utan att påverka överhuden. Den direkta termiska uppvärmningen av dermis resulterar i ökad kollagenproduktion. Behandlingen ger uppstramande effekt, minimerar fina linjer och rynkor, jämnar ut hudstrukturen samt jobbar på att jämna ut eventuella pigmenteringar.

device-side.png

Secret RF är effektiv för att behandla både kropp och ansikte. Med Secret RF kan vi behandla  

 

  • Ärr

  • Bristningar

  • Pigmenteringar/Solskador

  • Stora porer

  • Hudstruktur  

  • Fina linjer och rynkor 

  • Diffus rodnad och kärl

  • Huduppstramning

Secret RF

Secret RF - ett pålitligt system

Det finns fler maskiner inom Microneedling med radiofrekvens såsom Morpheus8 och Sylfirm X. Vi har gjort noggranna avvägningar innan vi valde vilken maskin vi skulle välja. Vid jämförelser fann vi att Secret RF var det bästa alternativet för oss. 

 

Secret RF är FDA godkänd och CE märkt och är noggrant testad och utvärderad för att ge ett säkert och bra resultat varje gång. 

 

Om du har några ytterligare frågor kring vår Secret RF microneedling i Stockholm, tveka inte på att kontakta oss eller boka in dig på en kostnadsfri konsultation hos en av våra hudterapeuter för att få veta mer!

Resultat före & efter behandling med Secret RF

Before After Secret RF 02.jpg

 Hur Microneedeling med radiofrekvens fungerar

Välutbildad personal

Våra hudterapeuter är auktoriserade och har genomgått flertalet kurser och vidareutbildningar för att kunna erbjuda de bästa behandlingarna på marknaden samt kunna säkerställa och hålla en hög kvalitet. Din säkerhet är viktig för oss!

_N7A2266.jpg

Vi har ett gemensamt etiskt kontrakt

Vår personal har undertecknat och förbundit sig att följa ett antal etiska principer. De deltar fortlöpande i utbildningar inom området, upprätthåller kontinuitet i antalet behandlingar för att säkerställa praktiska färdigheter samt arbetar med godkända och vetenskapligt väldokumenterade produkter.

bottom of page