top of page

Detta bör du veta inför din behandling 

Information om fillers och SAMTYCKE

Hyaluronsyra är ett ämne som finns naturligt i våra kroppar och som försvinner gradvis med stigande ålder. Filler består av konstgjord hyaluronsyra. Den bryts också ner med tiden för att slutligen försvinna. De estetiska effekterna av fillers kvarstår 12-18 månader, i enstaka fall kortare eller längre. Hur lång tid nedbrytningen tar är individuellt mycket olika och beror på flera faktorer: hudens tillstånd, behandlat område, produktmängd, injektionsteknik samt livsstilsfaktorer såsom ex. solning och rökning.

 

Är det första gången du gör en fillerbehandling kommer du med största sannolikhet uppleva att produkten försvinner snabbare än för någon som gör en ”påfyllning”. Vårt råd är att du upprepar din behandling innan du är tillbaka på noll, eftersom resultatet då kan bli mer varaktigt. Vi brukar rekommendera påfyllning inom 2-6 månader.

 

Fillers ska inte kombineras med vissa läkemedel som hämmar leverns metabolism. Produkterna innehåller vanligen lidokain, som kan ge positivt resultat i dopingtester och i vissa fall orsaka allergi. Det går även att välja produkter utan lidokain.

 

Eftersom en nål används är det sannolikt att det kommer att blöda från injektionsstället och inte sällan får man blåmärken. Rodnad och svullnad kan uppkomma efter en injektionsbehandling. Reaktionerna kan orsaka sveda, klåda eller obehag när man trycker på injektionsstället vilket kan kvarstå i flera dagar. Andra mindre vanliga biverkningar som rapporterats är missfärgning eller fläckar på injektionsstället, nekros (vävnadsdöd), abscesser (varböld, var-fyllda hålrum), granuloma (knölar av kornig vävnad), överkänslighet (allvarlig allergisk reaktion) och hematom (större blåmärken).

 

Indurationer (förhårdnader) eller knutor kan ibland utvecklas på injektionsstället. Om några av dessa symptom kvarstår i mer än en vecka, eller om andra biverkningar utvecklas, ska du informera oss på kliniken så snart som möjligt så att vi kan förorda bästa behandling. Även om det är sällsynt kan biverkningar och dess behandling vara i flera månader.

 

Efter en behandling är det vanligt att området känns hårt, ömt och knöligt. Detta avtar under 2-3 veckor. Ömhet och stelhet kan dröja sig kvar lite längre tid, ibland 4-5 veckor, särskilt vid behandling av exempelvis haka och tinningar där vävnaden är tajt.

 

Var noga att följ din behandlares råd. Om du injicerat läppar behöver massera dem upp till två veckor efter behandling. Efter 48 timmar kan du massera ut eventuella ojämnheter.

 

Det man bör tänka på kring behandlingar med filler är att det finns risk att materialet ibland migrerar. Därför kan vi komma att tömma/sudda ut fillers i ansiktet om vi ser att migration av fillers har uppstått.

 

Blåmärken reduceras över tid och brukar vara helt borta efter 3-7 dagar. Om du vaknar och är öm, kanske blå och väldigt svullen så är det en förväntad reaktion. Stig upp och kom igång med livets sysslor så kommer svullnaden att minska under dagen. Vanligtvis är det mest obehagligt de första 1-3 dagarna.

 

Under ”läkningsprocessen” när fillern blandar sig med din egen vävnad kan resultatet ibland upplevas ojämt. Det brukar rätta till sig i takt med svullnad och inflammation avtar. Om du vill underlätta förloppet kan du massera området efter någon vecka. Om ojämnheter kvarstår efter 4-5 veckor, boka då ett återbesök så hjälper vi alltid till.

 

Rör inte insticksstället eftersom det finns risk för att bakterier tar sig in och orsakar infektion. Huden är dock fantastisk och har bara på några timmar skapat sitt eget plåster. För att vara på den säkra sidan bör du vänta med att sminka dig på 24 h. Detsamma gäller pussar efter efter läppfiller. Tvätta dig som vanligt med och vatten på kvällen.

 

Vänta med träning några dagar. Vid fysisk ansträngning drar fillern ihop sig och du kan bli mer svullen. Det kan i sin tur skapa obehag. Detsamma gäller alkohol.

För att minska svullnad är det bra att sova med huvudet högre än vanligt. Vänta med att röka så länge du kan eftersom cigaretter hämmar läkningen.

 

Vårt ansikte har i princip alltid en medfödd asymmetri och uppkommer på grund av genetiska olikheter i alla våra vävnadslager. Det är kanske inte något du har lagt märke till hos dig själv innan din fillerbehandling men noterar nu när du studerar dina drag på ett nytt sätt. Assymmetri kan ibland förbättras med fillers men fillers men det är inget vi kan ansvara för att åtgärda.

FÖRE FILLERBEHANDLING

Behandlingen föregås alltid av en konsultation minst 48 timmar innan, sen gör vi ytterligare en direkt anslutning till själva behandlingen.

Tillsammans med din behandlare säkerställs om en fillerbehandling kan vara lämplig för dig.

Hos oss får du alltid gratis konsultation där vi berättar om behandlingen och där du får möjlighet att ställa frågor.

EFTER FILLERBEHANDLING

Du kan återgå till normal aktivitet direkt efter behandlingen.

Om behandlingens resultat inte motsvarar förväntad effekt är du välkommen på ett återbesök men tidigast efter 14 dagar och inom 4 veckor.

Ett återbesök är kostnadsfritt.

bottom of page