top of page

Trådlyft 

Informerat Samtycke & Full Information om trådlyftsbehandling

Information om behandling av Trådar
V-Soft lift & Rainbow Threads

Vid behandling med PDO-trådar i ansikte och på andra ställen på kroppen så används absorberar kirurgiska trådar som placeras i det subdermala lagret under huden för att stimulera kollagenproduktion.

 

Behandlingen resulterar i ökad fasthet och elasticitet i huden på det behandlade området.

Behandling med PDO-trådar är effektiv i de flesta fall, men det finns ingen garanti för att varje specifik patient ska få garanterat resultat. Vissa patienter har et högt kollagen-svar medan andra har ett svagare. Det ligger i behandlingens natur att patienten kan behöva återkomma för flera behandlingar för att uppnå sitt önskade resultat, eller för att säkert kunna säga att behandlingen ej haft effekt på det aktuella tillståndet hos patienten.

Vi garanterar högsta kvalitet på produkter, placering, antal samt utförande.

Patientens nivå på framkallad kollagensyntes kan vi dessvärre inte garantera eller förutsäga.

 

Risken med behandlingen bör vägas mot den potentiella nytta som behandlingen kan göra.

De flesta patienter får ej biverkningar eller oönskade sidoeffekter av behandlingen, men du bör diskutera med din behandlare för att säkerställa att du är medveten om de potentiella oönskade sidoeffekterna som kan uppstå.

 

Potentiella risker och sidoeffekter associerade med PDO-trådlyft:

Obehag: Obehag kan uppstå under behandlingen, lokalbedövning ges om patienten önskar.

Ärrbildning: Ärrbildning kan uppstå, trådarna sätts in via nålar, dessa kan orsaka ett mindre ärr vid insticksstället.

Blåmärke, svullnad och infektion:  Blåmärken, lättare svullnad och ömhet kan uppstå, dessa varar vanligen ca 10-14 dagar och kan vara olika stora beroende på vilken tjocklek på trådarna man använt. Infektion efter trådlyft är ovanligt men kan uppstå. Dessa behandlas i förekommande fall med antibiotika. Vid smärtor, rodnad, svullnad över området som behandlas och som ökar omkring 2-3 dagar efter behandlingen bör du kontakta kliniken för rådgivning.

Blödning: Lättare blödning kan uppstå under ingreppet. Det är en högre risk för blödning om du tagit antiinflammatoriska läkemedel dagarna innan (ex.Ipren, Naproxen, Voltaren, Trombyl mfl.) Om du äter Omega 3 kosttillskott bör du även sluta med detta före behandling för att minska blödningsrisk.

Skada på djupare strukturer:  Dupare anatomiska strukturer såsom nerver, blodkärl samt muskler kan skadas under behandlingen. Risken för detta beror på var behandlingen görs. Skada på djupare strukturer kan vara temporära men också permanenta i sällsynta fall.

Allergisk reaktion: Allergi mot trådarna eller andra material som används vid ingreppet kan i sällsynta fall förekomma. Behandling mot denna reaktion kan behöva initieras av din läkare.

 

Efter Behandling

Du skall ej solbada kommande veckor, du skall ha högt solskydd minimum faktor SPF30 de kommande 12 månaderna för att undvika pigmentförändringar. Undvik bastubad och hård träning de första dygnen. Undvik svår utomhuskyla. Undvik at använda make-up och hudcreme första dygnet. Undvik alkohol det första dygnet. Du bör ej behandlas med massage, lymfdränage, koldioxid eller erbium-laser, radiovågor eller annan apparat som hettar upp eller masserar det behandlade området den kommande månaden. Har du frågor eller upplever att det hettar och smärtar skall du genast kontakta oss. Är det akut och du ej får kontakt med din behandlare kontakta din vårdcentral alternativt sök akutvård på sjukhus. Viss rodnad och svullnad samt eventuella blåmärken är normalt efter en behandling. Svullnaden bör lägga sig efter dagar, blåmärken kan synas i flera veckor.

 

Vänd dig till din behandlare om du ej fått tydlig information om den behandling och pris som avses.

bottom of page