top of page

Frågor & Svar Botox 
Linnégatan 35, Östemalm Stockholm

Vad
behandlas

ANTAL
BEHANDLINGAR

Favicon.png

Indikationerna är

Rynkor, arga rynkan /

glabella, pannan, kråksparkar, apelsinhaka, gummy smile, sura mungipor, platysma,maseter,

hand-/armsvett

Favicon.png

Normalt, 3 - 4 gånger årligen ger bestående resultat

tid
 

Risker

Round Clock
Hexagon med en Cross

20-30

minuter

Riskerna är begränsade. Behandlingen utförs alltid av en läkare eller sjuksköterska.

HUR länge kan jag räkna med att botox verkar?

Hur länge botox verkar är individuellt. För de flesta personer (90%) håller behandlingen det 3-5 månader. Ett fåtal patienter har en något kortare upplevelse än 3 månader och andra en längre verkningstid än 5 månader. 

Den muskel som behandlats med botulinumtoxin återfår gradvis sin funktion. Det tar normalt 3 - 4 månader efter behandling. Redan efter ca 2 månader börjar muskeln röra på sig och effekten är helt borta efter runt 4 månader.

 

De flesta som behandlar sig med Botox vill ha bibehållen effekt. Det vanligaste är att upprepa behandlingen 2-3 gånger per år

GÖR det ont att behandlas med  BOTOX?

Alla upplever smärta olika. Många tycker att det inte är särskilt farligt medan ett fåtal tycker att det gör smärtsamt. En del tar paracetamol förebyggande innan behandling. Smärtan försvinner omedelbart efter injektionen.

Vilka BIVERKNINGAR kan botox ge?

Förutom svullnader, blåmärken och lätt huvudvärk som är relativt vanliga är biverkningarna relativt få. Undvik IPREN (ibuprofen), acetylsalicylsyra, Omega3 och andra antikoagulanter dagarna före din behandling.

 

En fåtal personer kan få större svullnad / lymfödem. ​I sällsynta fall kan toxin sprida sig och påverka andra muskler än de som avsågs.  Detta kan leda till asymmetri i dina ansiktsdrag vilket kan korrigeras vid ett återbesök. Vid behandling av muskler i pannan kan tyngdkänsla uppstå (droppande panna). toxinet verkan avtar med tiden och oftast släpper den känslan sig inom några veckor och är helt ofarlig.

vår fullständiga samtyckes-information

FÖRE botoxBEHANDLING

Behandlingen föregås alltid av en konsultation, vilket kan göras i direkt anslutning till själva behandlingen.

Tillsammans med din behandlare säkerställs om toxin är en lämplig behandling.

Boka konsultation senast 48 timmar innan planerad behandling.

EFTER BotoxBEHANDLING

Du kan återgå till normal aktivitet direkt efter behandlingen.

Om behandlingens resultat inte motsvarar förväntad effekt är du välkommen på ett återbesök men tidigast efter 14 dagar och inom 4 veckor.

Ett återbesök är kostnadsfritt.

bottom of page