top of page

FRÅGOR & SVAR KRING FILLERS

Vad
behandlas

Favicon.png

ANTAL
BEHANDLINGAR

A1BB2A76-6EC7-4A63-9D91-8A6E509BE249.JPG

Indikationerna är

Kinder, kindben, haka, läppar tinningar, etc.

En fillerbehandling kan behöva upprepas en filler stannar 6-18 månader 

tid
 

Risker

Round Clock
Hexagon med en Cross

45-60

minuter

En filler behandling är inte riskfri. Det är viktigt att vara medveten om de risker som finns. Detta skall din behandlare gå igenom med dig under din konsultation.

 Vad är fillers?

Mer detaljerat, de allra flesta av dagens fillers består av hyaluronsyra, ett ämne som förekommer naturligt i kroppen. Hyaluronsyra är en polysackarid, eller sockermolekyl, som kan binda tusen gånger sin egen molekylvikt i vatten. Den hyaluronsyra som förekommer naturligt i kroppen och huden bryts ner av kroppen inom 1–2 dagar. Den hyaluronsyra som används i fillers har modifierats något, vilket gör att det tar längre tid för kroppen att bryta ner den. En filler håller normalt – normalt i 6 till 18 månader. 

En fillerbehandling baserad på hyaluronsyra förstärker volymen och minskar risken för rynkor, behandlingen ger volym- och fuktighet. SyfteT kan dels vara att bromsa, förebygga åldrandets processer i huden och till och med förbättra och föryngra den. 

Kan man ta bort Fillers?

Ja, de flesta hyarulonbaserade fillers kan man lösa upp med ett läkemedel som kallas Hyalase. Många har fått överbehandling och vill "börja om" det kan vi hjälpa till med. Dock är Hyalase främst till för säkerhet under behandlingar. 

GÖR fillerbehandling ONT?

Smärta upplevs olika från person till person. Vi bedövar ofta det området som skall behandlas dessutom har de flesta fillers bedövning i själva sprutan som bedövar under behandlingen.  Generellt sett gör det inte särkilt ont att bli behandlad med filler. Läpparna är ofta känsligare. Det ser ondare ut än vad det är anser många.

HUR länge håller fillers?

Fillern bryts ned gradvis med tiden. Hur lång tid nedbrytningen tar är individuellt och beror på flera faktorer. Den hyaluronsyra som används i fillers har modifierats något, vilket gör att det tar längre tid för kroppen att bryta ner den. En filler håller normalt – normalt i 6 till 18 månader. 

 

Är fillers farligt?

Majoriteten av alla behandlingar går mycket bra men det är viktigt att vara medveten om riskerna med fillers. 

När en fillerbehandling går fel kallas det för komplikation. Det är viktigt att för din säkerhet att du går till en klinik som har välutbildad personal med rätt licens och certifiering. Kliniken är också ansvarig för att läkemedel för att häva vissa komplikationer finns på plats.

 

Komplikationer efter filler behöver inte synas direkt efter en behandling. I vissa fall syns det omedelbart  i och ibland syns det dagar efter. Komplikationer kan uppstå i ett senare stadie också, veckor, månader eller år efter den ursprungliga behandlingen. De senare komplikationerna är svåra att förutspå och motverka.

 

Komplikationer kan vara fara för hälsan såsom ocklusion och måste hävas direkt.   Andra är mer obehag som klumpar. Detta kan bero på svullnad, migration eller att fillern har bildat en biofilm kring sig.  Om området är inflammerat märks detta genom svullnad, värme, smärta och eller rodnad. Infektion av fillers kan minska och försvinna av sig själv med tiden, det vanligaste är att det krävs någon typ av behandling. 

vår fullständiga samtyckes-information

Vilka varumärken använder vi?

Vi använder oss främst av Juvederm från Allergan. Allergan använder även Linné Hudklinik som bas för sina utbildningar i injektionsteknik. Det är vi mycket stolta över. 

Olika indikationer kräver olika fillers därför använder vi oss också av andra fillers så som Restylane från Galderma, Teoseal från Teoxane samt Beletero från Merz.  

juvederm-filler-collection-logo.png
restylane-logo-new.png

Att tänka på FÖRE FILLERBEHANDLING

Behandlingen föregås alltid av en konsultation minst 48 timmar innan, sen gör vi ytterligare en direkt anslutning till själva behandlingen.

Tillsammans med din behandlare säkerställs om en fillerbehandling kan vara lämplig för dig.

Hos oss får du alltid gratis konsultation där vi berättar om behandlingen och där du får möjlighet att ställa frågor.

Att tänka på EFTER FILLERBEHANDLING
Stockholm

Du kan återgå till normal aktivitet direkt efter behandlingen.

Om behandlingens resultat inte motsvarar förväntad effekt är du välkommen på ett återbesök men tidigast efter 14 dagar och inom 4 veckor.

Ett återbesök är kostnadsfritt.

bottom of page